INAPOI
Obiectivul principal al atelierului a fost realizarea unei producții video, care să reflecte dimensiunea patrimonială a exponatelor Muzeului Țăranului Român. Prima etapă de lucru a constat în parcurgerea bibliografiei - o colecție de texte recente în care sunt abordate tipurile de expunere a obiectelor patrimoniale și practicile etnografice ale muzeografilor. Tot în această etapă, stagiarii au confruntat literatura de specialitate cu prospectarea individuală a muzeului și au verificat aplicabilitatea teoriei, urmărind în ce măsură practicile de expunere utilizează un anumit cadru teoretic, specific domeniului la nivel internațional. Cea de-a doua etapă de lucru a constat în elaborarea unor concepte diegetice, prin care să poată fi exprimată cinematografic dimensiunea patrimonială a obiectelor expuse în muzeu, în strânsă relație cu proprietățile specifice ale spațiului de expunere. Fiecare stagiar și-a expus viziunea asupra temei date și, în funcție de afinități, grupul a fost împărțit pe echipe de lucru, care și-au definitivat, împreună, conceptul. Au fost astfel stabilite 4 concepte finale, urmând a alcătui documentarul sub forma a 4 eseuri video:

I. Scurt istoric al imaginii țăranului român și a universului acestuia, pornind de la materialele din arhiva multimedia a Televiziunii Române. Conceptul pornește de la emblema MȚR – țăranul Tatomir, “vechiul european”.

II. Drumul de la obiectul din gospodărie, la obiectul de muzeu – tranziții etnografice transpuse cinematografic prin simbolistica celor patru elemente esențiale din universul țăranilor: apă, aer, pământ, foc. \

III. Experiența spectatorială a vizitatorului, de la vizibil la tactil. Obiectele se însuflețesc pe măsură ce descoperim muzeul cu ajutorul audio-ghidului; de la stadiul inițial obiectificat, ele capătă însușiri nebănuite inițial, ștergându-se astfel distanța impusă de relația implicit neutră privitor-obiect.

IV. Documentar observațional: camera se substituie ochiului vizitatorului aflat întâmplător în spațiul muzeal. Conceptul surprinde deopotrivă dimensiunea spațio-temporală și incidentală a experienței vizitatorului.

Cea treia etapă de producție presupune elaborarea decupajului și a textelor, filmări, înregistrarea comentariilor din off, montajul și postprocesarea sunetului. Sunt etape în care stagiarii deprind munca în echipă, negocierile asupra deciziilor aplicate – diferite de cele conceptuale –, lucrul practic în echipă. Ultima etapă a stagiului vizează întâlniri și discuții asupra materialelor finale: concluzii asupra experienței de lucru, diferențe între conceptul inițial și punerea lui în practică, evaluarea managementului de timp și limitările discursive ale reprezentării audiovizuale.